Pečlivé frézování komínů

K čemu vám bude vyfrézování komínu? Frézování komínů navýší vnitřní prostor vašeho komínu a usnadní tak proudění zplodin. Jednoduše jde o méně náročnou alternativu, pokud nechcete stavět komín nový. Pokud se rozhodnete pro vybourání starého komínu, pak se jedná o velký stavební zásah do budovy. Postavit nový komín na jiném místě zase znamená ztrátu vnitřního prostoru. Rozhodnete-li se pro frézování, postaráme se o to, abyste nepřišli o dosavadní pohodlí vašeho domova.

Původní stav

Image

Spuštění frézy

Image

Vyfrézovaný komín

Image

Vyvložkovaný komín

Image​​

 

Kdy je frézování komínu třeba?

 • průměr komínu je příliš úzký
 • potřebujete zlepšit tah komínu
 • chcete připojit spotřebič, který má vyšší výkon, než dokáže aktuální stav komínu pokrýt
 • dosavadní komín není těsný a potřebujete ho vyvložkovat stejný rozměr

Technické podmínky nutné pro frézování:

 • Komín musí být průchodný všude, kde budou prováděny nezbytné práce. Pokud si nejste průchodností komínu jisti, přijdeme si před frézováním prohlédnout komín sami, a to zcela ZDARMA.
 • Komín musí být přístupný i ze střechy.
 • Všechny místnosti, kterými komín prochází, nám musí být po celou dobu prací přístupné.
 • Lom komínu je ideální maximálně v úhlech 15 stupňů. Pokud je zlomený ve větších úhlech, bude nutné v místě lomu vybourat montážní otvor. Ten pro vás samozřejmě zabezpečíme.
 • V budově se při práci může prášit, je tedy nutné, abyste to brali na zřetel a místnosti případně zajistili.
 • Někdy je nutné vybourat ve spodní části komínu malý montážní otvor, který nám slouží k odebírání odfrézovaného zdiva a další manipulaci při vložkování.
 • Před samotným frézováním musíme prohlédnout komínový plášť, a to především v dřevěných stropů a střechy.
 • Při prohlídce samostatně stojících komínů musíme posoudit také statiku, aby nedošlo k poškození nebo pádu komínu.

Doplňující informace:

 • Existují materiály komínů, které není možné frézovat - keramika, železobeton a azbest.
 • Vyfrézovat lze maximálně 1/3 stěny komínového zdiva.
 • Vyfrézováním komínu to nekončí. Musí být ještě vyvložkován vhodným materiálem nebo vložkami, jinak ho nelze používat.
Zahradní jezírka, Lékárna online, Žaluzie Brno, Brány Brno, Kamerové systémy Brno